Felles innkjøp av arbeidstøy

Vi ønsker å se på mulighetene for å etablere en rammeavtale med en leverandør av arbeidstøy som dekker alle selskapets behov.

Arbeidstøy har lenge vært et mulig område for gode besparelser, som vi nå ønsker å ta en grundig vurdering på. Det er mange hensyn å ta, men foreløpige ønsker vi å se på mulighetene for å etablere en rammeavtale med en leverandør av arbeidsklær som dekker alle selskapets behov ifbm. tekniske krav, passform og effektiv leveranse.

Vi jobber med et konsept «arbeidsklær som tjeneste». Vi har tro på at dette vil kunne gi besparelser både som følge av lavere priser og effektiv administrasjon. Vi ser for oss frivillig deltakelse med et forhåpentlig økende volum på avtalen.


Arbeidsgruppe

Vi vil invitere til deltakelse i en arbeidsgruppe som skal bestemme en god felles modell for tjenesten. Hvis interessen er på plass, gjennomfører vi en konkurranse på området.