Felles digitaliseringsløft av kraftbransjen

DigitalNorway har sammen med Statnett og noen nettselskaper gjennomført et forprosjekt for å se på mulighetene for å utvikle felles digitale plattformer for kraftbransjen. DigitalNorway er et initiativ av og for næringslivet med mål om å øke konkurransekraften til norske virksomheter.

Forprosjektet har hatt som mål å samle ledende aktører i bransjen til et felles initiativ for å øke samhandlingen i den digitale revolusjonen kraftbransjen står foran. Forprosjektet har blant annet fokusert på å intervjue bransjeaktører og få oversikt over digitale initiativ som skjer hos nettselskapene.

Den 4. september ble konsernsjefene invitert til en workshop der anbefalingene fra forprosjektet ble lagt frem og planen for neste fase ble diskutert. Målsetningen med møtet var å få en prinsippbeslutning om å sette i gang et toårig bransjeinitiativ fra 1. oktober. 

Alle deltakere var positive til forslaget, men ba imidlertid DigitalNorway om å utarbeide et prospekt med ytterligere krav til spesifiseringer og justeringer før en endelig beslutning kan fattes. Dette prospektet sendes ut senest 1. oktober.

Maria Rodahl Johansen og Anniken Pettersborg deltok i møtet på vegne av Nettalliansen, og prosjektet ble den 26. juni presentert for styringsgruppen for innovasjon. Vi følger prosessen videre og vil gjennom styringsgruppen vurdere om dette initiativet er noe Nettalliansen skal delta videre i. 

Presentasjon av forprosjektet 

Oppsummering av workshop 4. september