Fagdag IKT-sikkerhet og beredskapsøvelser gjennomført

De to siste ukene har det blitt gjennomført både beredskapsøvelser og fagdag innenfor IKT-sikkerhet i Nettalliansen.

Den 17. og 23. mars gjennomførte Nettalliansen med NC-Spectrum i spissen, fulltegnede beredskapsøvelser innenfor IKT-sikkerhet. Tema var Hydro-caset og tap av kraftsensitiv informasjon. Det ble gode diskusjoner underveis, og Teams fungerer utmerket til oppdeling av grupper.

Det fungerte godt med digitale øvelser. De var for anledningen kuttet ned til halvparten av tiden, og det passet bra med innholdet selskapene skulle gjennom. Vi ser for oss at flere øvelser kan holdes på denne måten i fremtiden, samtidig som vi ser frem til å ha fysiske beredskapsøvelser igjen.

Dato og sted for beredskapsøvelser høsten 2021 kommer i god tid.

 

Fagdag IKT-sikkerhet 24. mars
Digital fagdag for IKT-sikkerhet ble gjennomført den 24. mars med 26 deltakere. Fagdagen inneholdt interessante presentasjoner fra Kommune CSIRT, NSM og NC-Spectrum. Trusselbildet, grunnprinsipper og erfaring fra store cyberhendelser var tema i presentasjonene. Videre presenterte prosjektgruppen til Teknisk IKT-sikkerhet prosjektresultatene, som er basert på NVEs Kraftberedskapsforskrift og NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Prosjektresultatene vil deles på Samhandlingsnettet og være tilgjengelig for alle etter påske.

På slutten av fagdagen ble det gjort en interessekartlegging for videre samarbeid innenfor IKT-sikkerhet i Nettalliansen. Denne skal formaliseres og sendes ut til alle som deltok på fagdagen, så vi får oversikt over ønsket videre samarbeid på temaet.


Vi vil takke for en god og innholdsrik fagdag.