Fagdag IKT-sikkerhet, fysisk eller digitalt møte?

Den 2. november er det lagt opp til fagdag i IKT-sikkerhet. Vi ønsker å vite om dere ønsker en fysisk eller digital samling.