Fagdag IKT-sikkerhet 21. mai

IKT-sikkerhetsprosjektet inviterer til fagdag den 21. mai, på Thon Konferansesenter i Oslo.

Her vil arbeidsgruppen presentere alt som er gjort så langt i prosjektet, og dagen vil gi viktig informasjon til de utpekte beredskapsrollene i selskapene og ikke minst til selskapslederne. 

IKT-sikkerhetsprosjektet er godt i gang med utvikling og standardisering av dokumentasjon og opplæring i henhold til kapittel 6 og 7 i Kraftberedskapsforskriften og relevante punkt i NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet (grunnsikring). Prosjektet er planlagt ferdig i slutten av mai, og det meste av leveransen er klar til fagdagen den 21. mai.

Denne dagen vil vi presentere prosjektleveransen, og gi innføring i hvordan å bruke dokumentasjonen og opplæringen for å skape et bedre IKT-sikkerhetsmiljø i deres selskap. Eksterne IKT-sikkerhetseksperter vil gi et innblikk i IKT-sikkerhetssituasjonen i Kraftbransjen. Mer utfyllende agenda og detaljer for dagen sendes i invitasjon om kort tid.

Meld deg på allerede nå

 

IKT-sikkerhetsøvelser

Nettalliansen og NC-Spectrum inviterer til beredskapsøvelser i IKT-sikkerhet for fjerde år på rad. Beredskapsøvelsene er et viktig og nyttig virkemiddel for å øke bevissthet og kompetanse innen IKT-sikkerhet, både for enkeltressurser og hele selskapet. I 2019 gjennomfører vi 3 beredskapsøvelser, og de vil være basert på leveransen fra IKT-sikkerhetsprosjektet til Nettalliansen.

Invitasjon til øvelsene sendes ut i løpet av neste uke.