Fagdag IKT-sikkerhet 2021

I forbindelse med avslutning av Teknisk IKT-sikkerhetsprosjekt skal det holdes digital fagdag for IKT-sikkerhet 24. mars, fra 09:00-13:00.

Denne fagdagen er tilpasset IT-personell, IKT-sikkerhetskoordinatorer og daglige ledere. 

Foreløpig agenda for dagen

  • Trusselbildet - IKT-sikkerhet
  • Presentasjon av prosjektresultater
    • Gjennomgang av arbeidspakker
    • Anbefaling av tekniske løsninger
    • Muligheter i kraftbransjen
  • NSMs grunnprinsipper - Grunnsikring


Vi håper å få relevante foredragsholdere rundt flere av temaene i agendaen, blant annet vil NC-Spectrum som er sentral i Teknisk IKT-sikkerhetsprosjekt være bidragsyter under hele fagdagen. 

Klikk her og meld deg på fagdagen