Evalueringsrapport beredskapsøvelse IKT-sikkerhet

Evalueringsrapport fra beredskapsøvelse i IKT-sikkerhet som ble gjennomført i Oslo 25.oktober 2016 kan finnes her