Evaluering av tilsynsløsning fra Cubit

Tilsyn har stort fokus blant nettselskapene, delvis pga.nylig skjerpede myndighetskrav. Det er besluttet å gjennomføre et forprosjekt for å evaluere Cubit som leverandør av tilsynsløsning til Nettalliansen. 
Cubit, som eies av IT-selskapet Miles, mener å kunne tilfredsstille de nye myndighetskravene. De tilbyr en tilsynsløsning som har fått et godt, men foreløpig begrenset renommé i bransjen. Hafslund er angivelig en veldig fornøyd kunde. Hallingdal Kraftnett er interessert i løsningen og har tatt initiativ til en vurdering av Cubit i regi av Nettalliansen.

Verdien av løsningen, ifølge Cubit selv er:
  • økt kvalitet i plan og rapport, utplukk og datafangst i felt 
  • effektivisering av plan og rapport, utplukk og gjennomføring av tilsyn i tillegg til reduksjon i endringsordre

 

Det er ønskelig å kapitalisere på Powercatch og dette er en forutsetning i forprosjektet. Potensialet ligger i å la Cubit-løsningen håndtere det tilsynsspesifikke, mens Powercatch benyttes for planlegging og gjennomføring av tilhørende arbeidsordre.

Dette gjør det mulig med mer effektiv montørbemanning og oppdragsplanlegging, ettersom Powercatch da er master – og følgelig har oversikt over alle pågående og fremtidige feltoppdrag.
Det er opprettet en egen mappe for forprosjekter under Prosjekter. Her kan dere se prosjektbeskrivelsen og lese mer om forprosjektet Evaluering av Cubit.