Evaluering av samling 22.-23. september

Vi har sendt ut en kort spørreundersøkelse til de som deltok på Fornebu i forrige uke. Vi ønsker flere tilbakemeldinger så vi kan forbedre oss enda bedre til neste gang.

Vi ønsker å forbedre oss til neste gang og vil gjerne ha dine tilbakemeldinger på hva som fungerte bra og hva som kan gjøres bedre. Dersom du var på samlingen og ikke har besvart undersøkelsen, setter vi stor pris på om du gjør det. 

Dette er en anonym undersøkelse som tar mellom 5-10 minutter å besvare. Vi utsetter svarfristen til mandag 3. oktober. 


Besvar undersøkelsen her