Etablering av avtaler med Norpec og Jakobsen Elektro

Jacobsen Elektro ble slått konkurs i 2019. Nettalliansen har etter dette vært i dialog både med det nyopprettede selskapet Norpec AS, og Jacobsen Elektro AS, som reetablerer seg etter konkursen.

Norpec består av mer enn 30 ansatte som i hovedsak er «utbrytere» fra det konkursammede Jacobsen Elektro. De har i løpet av kort tid etablert nødvendige systemer for å kunne tilby Reléplanlegging og analyse, samt service og beredskapstjenester for vern og kontrollanlegg. Les saken her

Nettalliansen har nå etablert rammeavtale med Norpec, som du finner under avtaler på samhandlingsnettet.

Dialogen med Jacobsen Elektro AS ligger også an til å resultere i en ny rammeavtale med forbedrede betingelser. Vi opplever denne konkurransen som veldig positiv for selskapene i Nettalliansen!