Et vellykket regionmøte i øst

Onsdag denne uken ble regionmøte øst holdt på Gardermoen med 16 av eierselskapene. Det ble et bra og produktivt møte med mye engasjement og gode diskusjoner rundt handlingsplan og de prosjektene alliansen skal gjennomføre i tiden fremover.

Dagen startet med en kort repetisjon av høydepunktene i revidert strategi, etterfulgt av gjennomgang av handlingsplanprosessen. Deretter gikk vi gjennom listen over foreslåtte prosjekter inn i handlingsplan. Forslagene har allerede vært gjennom en utsiling, slik at de er i tråd med Nettalliansens strategi og mål om økt effektivitet. 

I gjennomgangen fikk vi en god diskusjon og fikk avklart spørsmål og presisert behovene til eierselskapene. Vi delte selskapene inn i grupper hvor gruppene diskuterte seg gjennom listen og rangerte prosjektene etter hva de mente er de viktigste prosjektene å få gjennomført. Her kunne gruppene også komme med andre ideer på prosjekter som bør gjennomføres. Dette var en svært nyttig og nødvendig øvelse, som også gir handlingsplanutvalget viktig input før de skal i gang med arbeidet med handlingsplan for 2019. 

For at vi skal få en omforent og godt forankret handlingsplan for alliansen, er vi avhengig av høy deltakelse på regionmøtene og at alle selskap stiller med en representant. Vi ser frem til regionmøtene i Bergen og Tromsø hhv. den 30. april og 2. mai. Er ikke ditt selskap påmeldt så kan du fremdeles gjøre det her:

Regionmøte vest - 30. april, klokken 10:00-16:00 (Scandic Flesland Airport)
Regionmøte nord - 2. mai, klokken 10:00-16:00 (Scandic Ishavshotel)


Vel møtt!