Et mer åpent samhandlingsnett

Nå trenger du ikke lenger å logge inn på samhandlingsnettet for å lese nyhetssakene.

Vi ønsker å gjøre samhandlingsnettet mer tilgjengelig for dere eierselskap. Vi har derfor flyttet grensen for innlogging slik at du kan lese nyhetssakene uten å logge inn, og kommer derfor også direkte inn på saker fra nyhetsbrevet.

For å klikke seg videre inn på dokumenter knyttet til nyhetssakene, kreves fremdeles innlogging. Det samme gjelder for områdene prosjekter og avtaler.

Til orientering så blir det lagt ut nyhetssaker fortløpende på samhandlingsnettet, som samles i nyhetsbrevet som sendes ut hver fredag.