ERP er i rute

ERP-anskaffelsen er helt i rute, og vi regner med å kunne legge frem et beslutningsunderlag i slutten av neste uke.

Vi er godt fornøyd med tilbudene og med dialogen med tilbyderne, som responderer med stor entusiasme og fleksibilitet. 

Se fremdriftsplan og viktige datoer frem til utrullingsoppstart