Erfaringsoverføring i Cubit

Den 19. og 25. mai holdes det erfaringsoverføring i Cubit. Her finner du agenda og møtelink.

Den 19. mai kl 12-14 gjennomføres del 1, og agenda vil være:

 • Kommunikasjon inn og ut av systemet (Epost og SMS)
 • Administrative saker
 • Booking (utplukk og søk)
 • Maler/systeminnstillinger
 • Saksbehandling
 • Eventuelt / erfaringer

Bli med i Teams-møte


Den 25. mai kl 09-11 gjennomføres del 2, med agenda:

 • Praktisk gjennomføring og registrering av avvik
 • Dokumentkontroll
 • Brukerinnstillinger og legge til nye brukere
 • Brannutredning
 • Bekymringsmeldinger
 • Eventuelt / erfaringer

Bli med i Teams-møte

 

Møtelinkene ligger også i kalenderen på samhandlingsnettet