Erfaringsdeling med Eika Alliansen

På torsdag inviterte vi Eika Alliansen til oss, for å dele erfaringer om alliansesamarbeid. Vi fant mange likhetstrekk i måten vi jobber på.

Eika Alliansen består av 69 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen har en samlet forvaltningskapital på over 400 milliarder kroner, nær en million kunder og mer enn 3000 ansatte. Dette gjør Eika Alliansen til en av de største aktørene i det norske bankmarkedet – og på lik linje med Nettalliansen - en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn. 

Det er mange likhetstrekk mellom Eika Alliansen og Nettalliansen, og derfor ønsket vi å ta en prat med dem for å se om det er noe vi kan ta med oss videre - både i strategiarbeidet og arbeidet for øvrig. Vi tror begge parter fikk god utbytte av møtet. 


Vi har invitert Eika Alliansen til å presentere sitt syn på hvordan en allianse på best mulig måte kan lykkes, og de kommer på vårt eiermøte den 21. november.