Erfaringer på endring av pensjonsordning

Flesteparten av selskapene i Nettalliansen har svart på spørsmålene angående endring av pensjonsordning som ble sendt ut for et par uker siden.

Sammenstilte svar finner dere på samhandlingsnettet, under Kompetansedeling.

Mer fokus på kompetansedeling
Vi ser tydelig at denne typen erfaringsutveksling skaper engasjement og gir stor verdi. Vi ønsker å gjøre det enda enklere å stille spørsmål til hele Nettalliansen, og få sammenstilt svar som deles på samhandlingsnettet.

Derfor har vi opprettet e-posten: deling@nettalliansen.no Denne bruker du til å sende inn spørsmål, og til å svare på de spørsmål som kommer fra administrasjonen.