Enklere oversikt over Bransjeløsningen

Nå kan du se hvilke allianseselskap som er på de ulike løsningene i Bransjeløsningen, og hvor langt selskapene har kommet på inntreden. 

Vi har laget en enkel modell for å illustrere innholdet i Bransjeløsningen, både de løsningene allianseselskapene allerede har tilgang til og de løsningene som skal eller er i ferd med og etableres. 

I tillegg har vi lagt ut en selskaps- og systemoversikt som viser alle løsninger og prosesser i Bransjeløsningen, og hvilke selskap som så langt er på de ulike løsningene. 

Både modell og systemoversikt ligger under Bransjeløsning på SHN.

Nettnytteanalyse
Nettnytteanalyse (Quant Insight) har fått sin egen side under Bransjeløsningen. Her gir vi en oversikt over de pakkene vi har fremforhandlet for allianseselskapene.

Quant Insight består av flere moduler, men pakkeløsningene for Nettalliansen kan inneholde mer enn det som Embriq definerer som sine moduler. Som eksempel; når du bestiller Jordfeilsmodulen, får du i tillegg modulene Oversikt, Datakvalitet og Målepunkt. 

Les mer om Nettnytteanalyse