Enklere å delta på prosjekt for IKT-sikkerhet

Vi trenger flere selskap med i prosjektet for å gjennomføre det. Vi har derfor gjort endringer i prosjektomfanget som vil gjøre jobben enklere for dere.

Bakgrunn
Nettalliansen har gjennomført et forprosjekt på IKT-sikkerhet. Resultatet av forprosjektet er en anbefaling om et felles IKT-sikkerhetsprosjekt med fokus påkompetanseøkning og standardisering innenfor IKT-sikkerhet.

 

Formålet med prosjektet

  • Skape varig fokus rundt IKT-sikkerhet i Nettalliansen
  • Øke den generelle kompetansen på IKT-sikkerhet

  

Endret prosjektomfang
Vi trenger flere selskap med i prosjektet for å gjennomføre det. Vi har derfor gjort endringer i prosjektomfanget som vil gjøre jobben enklere for dere. Tidligere ønsket vi å gjøre en kartlegging der dere sendte inn informasjon til prosjektgruppen. Resultatet skulle videre brukes til å lage standardiserte rutiner, prosedyrer og rammer.

Nå utarbeider vi i stedet en kartleggingsmal som dere får ved å delta i prosjektet, uten at vi gjennomfører selve kartleggingen. Således vil hovedmålet for prosjektet bli å etablere konkrete tiltak for hvordan ditt selskap best mulig kan etterleve nye krav i beredskapsforskriften. NC-Spectrum vil bidra med fagekspertise. Redusert omfang og tidsbruk gjør at budsjettet har blitt nedjustert.

 

Påmelding til prosjektet gjøres ved å svare på e-post sendt 25.09.2018 fra Hanne Johansen og legge ved signert deltakerbekreftelse. Fristen er 05.10.2018.  

Gjennomføringen av prosjektet vil avgjøres etter innsendingsfrist for deltakerbekreftelser. Prosjektet vil ikke igangsettes før nødvendige avklaringer med påmeldte selskap er gjort.

 

Revidert prosjektbeskrivelse

Deltakerbekreftelse

Kostnadsfordeling