Enklere å bruke arkivløsning

For å sikre en samordnet og brukervennlig arkivløsning som kan brukes likt av alle selskapene, har vi laget en felles brukermanual. Denne er nå klar til bruk. 

Arbeidsgruppen, som har bestått av selskapene Hammerfest Energi, Hallingdal Kraftnett og Etna Nett, ble denne uken ferdig med brukermanualen. Dette vil være et levende dokument som endres når nye funksjoner blir tilgjengelig i løsningen.

Den nye brukermanualen finner du her under opplæring på samhandlingsnettet


Endringsønsker
Det er sendt inn endringsønsker som har oppstått under prosessen med å lage brukermanualen. Disse endringsønskene har vært besluttet i brukerforum, og er allerede godt i gang med å innføres av leverandør. Endringene gjelder mindre funksjoner som skal gjøre det enklere å bruke løsningen, som på varslinger, nytt statusfelt, forbedring av standardiserte visninger, endring av navn på felt mm.
 

Vi retter en stor takk til arbeidsgruppen for godt arbeid, som har ført til en oversiktlig og effektiv brukermanual.