Energiberedskapskonferansen 2019

Den årlige Energiberedskapskonferansen til NVE ble holdt 22.-23. mai på Union Scene i Drammen. Tema var samarbeid og kompetanse. 

Temaet for året var samarbeid og kompetanse, og det viktigste budskapet fra disse to dagene er at bransjen må stå sammen for å løse fremtidige utfordringer, samt øke kompetansen på områder som vil bli kritiske for fremtiden.

Daglig leder i Nettalliansen Maria Rodahl Johansen presenterte samarbeidet i alliansen, med fokus på beredskap og IKT-sikkerhet. Også flere eierselskap fra Nettalliansen holdt innlegg om temaer innenfor beredskap med tilknytning til årets tema. 


Innlegg fra Nettalliansen

Onsdag startet med innlegg fra ny direktør i NVE – Kjetil Lund. Han skisserte nye utfordringer i bransjen, og fremhevet blant annet IKT-sikkerhet, klima og grønt skifte og den økende elektrifiserte transportnæringen i landet.

Fra Nettalliansen var Hallingdal Kraftnett, Repvåg Kraftlag og Austevoll Kraftlag på scenen. Audun Grynning fra Hallingdal holdt et innlegg om samarbeid mellom konsesjonærer i Buskerud. Oddbjørn Samuelsen fra Repvåg malte et tydelig bilde av hvordan det er å jobbe med beredskap i distriktene, og hvordan selskapene i Finnmark samarbeider under kriser. Geir Bergflodt fra Austevoll tok opp samarbeidet med transportsektoren, og forklarte prosessen rundt samarbeidet samtidig som han ga råd til selskap i lignende situasjon. 


Endringens tidsalder

Torsdagen startet med parallellsesjoner. En av sesjonene het «Hvordan heve virksomhetens samlede kompetanse?». Her snakket Eidar Tøllefsen fra Hålogaland Kraft om erfaring og læring ved tilsyn, og fikk frem både utfordringer og muligheter som for eksempel samarbeidet med NVE. NVE ved Helge Ulsberg hadde et innlegg som het «Hva lærer NVE på tilsyn?», hvor det kom godt frem at NVE også ønsker å lære av, forstå og hjelpe selskapene de er på tilsyn hos.

Siste del av dagen var tema samarbeid og kompetansebygging for fremtiden. Innlegget til Egil André Vereng Jacobsen, digital leder i Glitre Energi fikk særlig stor oppmerksomhet. Han snakket om «Endringens tidsalder – hva må vi endre for å få inn de som skal endre oss?», og hvordan den nye generasjonen som entrer arbeidslivet,  vil stille helt andre krav til arbeidsmåte, arbeidsverktøy og kultur. Han understreket at det alltid vil være smertefullt med endring, men at vi må bestemme oss for å gjøre endringen nå, så de som kommer inn i arbeidslivet de neste årene ønsker å være en del av vår bransje.

Program og deltakerliste
Presentasjon av Maria Rodahl Johansen

 

Bilde: Audun Grynning i Hallingdal Kraftnett.

Bilde: Paul Chaffey fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Statssekretær for digitaliseringsminister Nikolai Astrup.