Endringer i KraftCERT varslinger

Endringer i KraftCERT varslinger trer i kraft fra 1. november 2020. 

Nettalliansen har siden 2015 hatt en fellesavtale på varsler fra KraftCERT, hvor NC-Spectrum har distribuert disse til Nettalliansens selskap. Med ny revidert kraftberedskapsforskrift fra 01.01.19 har kraftCERT fått en utvidet rolle i varsling og oppfølging av alle energiselskap. Dette medfører at også klasse 1-selskapene får varsel direkte fra KraftCERT. Endringen vil skje fra 1. november 2020.

Nettalliansen er i dialog med KraftCERT med bistand fra NC-Spectrum for å videreføre en fellesavtale på varsling, med hensyn til pris og omfang. Vi vil informere dere så snart vi har en avklaring.