Endringer i EnoroCX

Hansen Technologies sendte ut varsel om endringer i EnoroCX før jul. Vi har hatt møte for å kartlegge omfanget. 

Nettalliansen og Hansen Technologies har hatt møte for å kartlegge omfanget av disse endringene og for å diskutere anslaget på timeforbruk, som vi anså som for høyt.

Vi har også fått informasjom om at det 01.01.2020 kom ytterligere endringer i EnoroCX, som følge av pålagte endringer i markedet.  


Endringene gjelder for:

  • SAF-T
  • Kommunesammenslåing
  • Endringer i gjennomfakturering som følge av endringer i EHF 3.0.

 

Vær oppmerksom
Nettalliansen kan ikke hindre Hansen Technologies i å fakturere kostnader for utvikling til dere direkte, men vi ønsker understreke at deres tilbud om endringer på til sammen 45 timer er et estimat. For flere selskap vil det ikke vil være nødvendig med så mange konsulenttimer for å få implementert endringene.


Ny kundeløsning
Vi ønsker samtidig å minne om at vi i løpet av månedsskiftet kunngjør konkurranse om ny kundeløsning, som uansett valg av leverandør vil innebære felles løsning og administrasjon i Nettalliansens regi.

Vårt mål er at anskaffelsen vil fjerne behovet for å gjennomføre en databasesplitt og vi anbefaler derfor å avvente bestilling av databasesplitt til vi har mer klarhet i om ny leverandør av kundeløsning vil kunne tilfredsstille dette målet.