Endring i leverandørpresentasjoner uke 19

Vi har endret organiseringen av tilbudspresentasjonene planlagt neste uke i forbindelse med anskaffelsen av kunde- og tilsynsløsningen - for å sikre taushetsplikten til Nettalliansen AS i anskaffelsesprosessen.

Vi ser et behov for å endre organiseringen av tilbudspresentasjonene planlagt neste uke i forbindelse med anskaffelsen av kunde- og tilsynsløsningen - for å sikre taushetsplikten til Nettalliansen AS i anskaffelsesprosessen. Det Nettalliansen AS får vite av taushetsbelagte opplysninger/ forretningshemmeligheter fra en leverandør, har vi som offentlig oppdragsgiver en plikt til å hemmeligholde, jf. FOA § 7-4.

7-4.Taushetsplikt
(1) Ved gjennomføringen av en anskaffelse som er omfattet av forskriften, gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven. For oppdragsgivere som ikke er omfattet av forvaltningsloven, gjelder forvaltningsloven § 13 tilsvarende.
(2) Oppdragsgiveren kan stille krav til leverandørene om å beskytte informasjon av fortrolig karakter som gjøres tilgjengelig for dem i forbindelse med en anskaffelse.


Registrering av deltakelse og gjennomføring av møtene
Vi går bort fra Teams og vil bruke GoToMeeting for å ha bedre kontroll på møtedeltakelsen. Vi oppretter et møterom i GoToMeeting med lenke og passord som distribueres til registrerte deltakerne kort tid før hvert enkelt møte.

Møtet blir åpent for pålogging fram til 10 min før presentasjonen skal starte, hvoretter møtet stenges for nye deltakere.

Vedlagt finner dere link til registrering hvor interesserte registrerer seg med identifiserbar epostadresse og mobilnummer. Dere krysser av for hvilke møter dere ønsker å delta på, samt en aksept av taushetsplikt.

Frist for registrering: Tirsdag 5. mai kl 12.

Registrer deres deltakelse her

 

Leverandørpresentasjoner
Det er én tilbudspresentasjon per leverandør. Plan for tilbudspresentasjon kan bli endret etter tilbudsfrist 04.05.20. Men per nå er det satt opp til sammen 4 tilbudspresentasjoner på tilsyn og 2 tilbudspresentasjoner på kunde: 

Onsdag 6.mai:
Tilsynsløsning: 08.30 – 10.30
Tilsynsløsning: 11.30 – 13.30
Tilsynsløsning: 14.00 – 16.00

Fredag 8.mai:
Kundeløsning: 08.30 – 10.30
Tilsynsløsning: 11.30 – 13.30
Kundeløsning: 14.00 – 16.00