En oppsummering fra NVE's energidager

Kraftbransjen står midt oppe i store endringer, men må også løfte blikket for å se hvilke utfordringer som ligger litt lengre fram i tid. Dette og mye mer ble diskutert på NVE sine energidager 2018.

NVE sine Energidager ble gjennomført på Fornebu den 18.-19. oktober, og flere av dere var til stede. Digitalisering, IKT-sikkerhet, fornybar kraftproduksjon og forbrukerfleksibilitet var gjennomgående tema.

Programmet var faglig godt og det var spesielt stort fokus på hvordan digitalisering påvirker nettselskapenes fremtid. Ny teknologi utfordrer roller og forretningsmodeller samtidig som digitalisering gir nye muligheter og sårbarheter.

Som NVE påpekte, så står vi som bransje midt i en transformasjon. Denne transformasjonen gjør at vi må tenke annerledes, evne å snu oss rundt og jobbe på en annen måte enn vi er vant med. Noen av endringene som NVE løftet frem var:

  • Økt tilgang på billig fornybar strøm, hovedsakelig uregulert og mye desentralt, også bak måleren
  • Elektrifisering av transport
  • Mer effektkrevende forbruk, økt samtidighetsfaktor
  • Nettleien er på vei opp
  • Ny teknologi utfordrer roller og forretningsmodeller
  • Digitalisering gir nye muligheter og nye sårbarheter

 

NVE understreker at digitalisering er en forutsetning for fremtidig nettdrift. Både når det gjelder sikrere og mer effektiv nettdrift, prediktivt vedlikehold, helhetlig nettplanlegging og ikke minst kontakten med nettkundene.

Nettalliansen har en unik mulighet til å gå i takt med transformasjonen vår bransje står overfor, og kravene til økt digitalisering. Derfor er det arbeidet som legges ned i pågående strategirevisjon så viktig, slik at vi samlet går i riktig retning og tar de riktige valgene. Vår bransjeløsning SYNERGI som inkluderer felles IT-driftsplattform og tilhørende fellestjenester er et viktig startpunkt for denne reisen. 

Presentasjonene fra NVE's energidager vil bli publisert på NVE's nettsider om kort tid.