Elhub er satt i drift

Denne uken ble Elhub satt i drift, som markerer en mer digitalisert hverdag for nettselskapet og strømleverandørene.

I 2013 fikk Statnett i oppdrag fra NVE å lage en felles datahub for kraftbransjen. Dette kom som en følge av at NVE i 2011 vedtok at alle husstander skulle få installert smarte strømmålere. Prosjektet for å utvikle og legge til rette for systemet har vært omfattende, og denne uken ble det satt i drift. 

Elhub vil bidra til å digitalisere kraftbransjen. Den er en sentral datahub som skal sørge for at en rekke prosesser i skjæringspunktet mellom nettselskapene og strømleverandørene gjøres raskere enn i dag, og som gjør at vi får et enklere og mer effektivt kraftmarked for strømkundene. 

Strømkunder kan nå logge seg inn med elektronisk ID på Elhub sin Aktørportal. Vi har utarbeidet et skriv som kan benyttes til å informere nettkundene om dette.