Eiertilfredshetsundersøkelsen 2017

Vi har lagt ut resultatene av Eiertilfredshetsundersøkelsen for 2017

Eiertilfredshetsundersøkelsen ble i november 2017 sendt ut til alle 46 daglige ledere, og vi mottok 23 svar. Undersøkelsen kartlegger hvor tilfredse våre eierselskap er med sitt eierskap i Nettalliansen, med fokus på strategi, prosjekter, avtaler og samhandling. Svarene gir oss en innsikt i om vi er på vei i riktig retning og eventuelt hvilke områder vi må forbedre oss på.