ECOdesign Tier 2

Ecodesign Transformatorer Tier 2 trer snart i kraft, som vil medføre en prisøkning fra 1. juli i år. 

Som de fleste er kjent med trer Ecodesign Transformator Tier 2 i kraft i juli i år. Dette innebærer at transformatorene skal bli 20% mer effektive. Naturlig nok har dette en konsekvens for innsatsfaktorene i produksjonen, da spesielt for kjerneblikk som det stilles høyere krav til, i tillegg til at det er behov for et større volum.


Prisøkning
Dette gjør at prisene på Tier 2 transformatorer øker fra 1. juli. Siemens har stoppet egenproduksjon av transformatorer og har inngått et samarbeid med Norsk Transformator. Siemens vil selge Tier1 transformatorer til lageret er tomt, og deretter vil transformatorer som kjøpes etter 1. juli (Tier 2) leveres av Norsk Transformator. 

Vi har nå publisert disse prisene under Innkjøp og Siemens på Samhandlingsnettet.