Driftsrelatert kundekommunikasjon

Driftsrelatert kundekommunikasjon ble besluttet i Handlingsplan 2020. Målet er en enhetlig måte å kommunisere med kunden på og automatisk fange opp når ulike kundegrupper skal kontaktes.

Under Bransjeløsning på samhandlingsnettet ligger det en egen prosjektside for Driftsrelatert kundekommunikasjon. Her kan du lese hele prosjektbeskrivelsen.

Mye av arbeidet hittil har bestått i å konkretisere forslag til delprosjekter innunder Driftsrelatert kundekommunikasjon, og det første delprosjektet etableres nå.


Digitalisert henvendelse
Det første delprosjektet som etableres heter Digitalisert henvendelse, og hadde kickoff torsdag denne uken. Prosjektet har som mål å presentere løsningen innen nyttår.

Det er behov for å digitalisere en større del av prosessene som starter med henvendelser fra kunder. Vi vil i dette prosjektet benytte ServicePortal som også benyttes til henvendelser om anleggsbidrag, og bruke det til en mer komplett digitalisering av flere type henvendelser for alle selskap. 

Målet med dette delprosjektet er å etablere et system som dekker behovene til alle allianseselskapene:

  • Bedre kundeopplevelse og bedre kommunikasjon med kunden
  • Bedre intern arbeidsflyt og oversikt over saker
  • Mer effektive arbeidsprosesser og ressurshåndtering og mindre manuelt arbeid
  • Bedre beslutningsgrunnlag
  • Mindre systemvedlikehold


Hele prosjektbeskrivelsen finner på prosjektsiden til Digitalisert henvendelse