Dokumentasjon til eiermøte og generalforsamling 4. juni

Dokumentasjon til eiermøte og saksforberedelse til ordinær generalforsamling i Nettalliansen AS, ble sendt ut denne uken. 

Eiermøtet avholdes fra kl 10-15, og generalforsamling kl 15-17. Eiermøtet avholdes med følgende agenda: 

  • Gjennomgang av selskapets reviderte strategidokument
  • Administrasjonen orienterer om pågående aktiviteter
  • Gjennomgang av framlagt forslag til handlingsplan for selskapet
  • Gjennomgang av utkast til revidert aksjonæravtale

 

 Vedlegg til utsendingen:

  • Strategidokument for Nettalliansen AS, vedtatt 12.02.2019
  • Innstillingsdokument: Nettalliansen Handlingsplan 2019
  • Utkast til revidert aksjonæravtale for Nettalliansen AS (versjon 2019-05-28)
  • Brev fra styret i Nettalliansen AS vedr handlingsplanprosessen (datert 27.05.2019)