Dokumentasjon fra Beredskapsøvelser IKT-sikkerhet

Dokumentasjon fra øvelsene i Trondheim 14.mars og Stryn 16.mars finnes her