Digitalisering av anleggsbidrag

En viktig milepæl er nådd! Vi har nå fått testet hele prosessen fra kunden registrerer behovet til avtalen er ferdig elektronisk signert av kunden. 

Dette er en detaljert oversikt over hvilke deler av løsningen som er testet og verifisert.

  • ServiceDesk (Selvbetjeningsportalen)
  • Integrasjonen mellom selvbetjeningsportalen og PowerCatch
  • Utvidelsene på nettordren i PowerCatch (Arbeidsordre)
  • Integrasjon mellom PowerCatch og M-files (Arkivløsning)
  • Opprettelse av brev/avtale
  • Integrasjon mellom M-files og Signicat (Signeringsløsning)
  • Signering av brev/avtale
  • Integrasjon mellom PowerCatch og Visma (Økonomiløsning)


Disse delene av løsningen fungerer nå teknisk bra, og vi har også verifisert dem med arbeidsgruppen. Etter innspill fra arbeidsgruppen har vi blant annet utvidet løsningen til å inkludere kartfunksjonalitet i ServiceDesk, og lagt til flere felter ved registering av nye saker.

Det gjenstår nå å få testet funksjonaliteten i Visma og lage hele løsningen litt mer robust med tanke på feilutfyllinger osv.


Pilot 
Gitt den positive statusen har vi startet planleggingen av pilotfasen. Planen er å teste ut løsningen hos to selskaper før den blir klar til utrulling hos alle selskaper.