Digitalisering av anleggsbidrag

Vi er i gang med testing sammen med pilotselskapene Hallingdal Kraft Nett AS og Nettselskapet AS. 

Det er 4 testere fra hvert selskap som nå tester funksjonaliteten i Selvbetjeningsportalen, Arbeidsordreløsningen, Arkivløsningen og Signeringsløsningen. Utover i testen vil vi også inkludere Økonomiløsningen, slik at Nettselskapet får verifisert at den fungerer optimalt med resten av prosessen.

Leverandørene justerer løsningen fortløpende etter tilbakemeldinger fra testerne. Når testerne mener at løsningen er tilfredsstillende, vil vi gå over i pilotering mot kundene til Hallingdal og Nettselskapet. Vi håper å kunne komme i gang med dette rett over påske, men det kommer litt an på resultat av verifiseringen som gjennomføres nå.