Digitalisering av anleggsbidrag

Vi startet den tekniske testingen i september, og har nå utvidet med brukertesting. 

Status så langt på teknisk testing er at vi har fått testet og verifisert:

  • Selvbetjeningsportalen
  • Integrasjonen mellom selvbetjeningsportalen og PowerCatch
  • Utvidelsene på nettordren i PowerCatch

Denne delen av løsningen fungerer bra teknisk, så vi har derfor utvidet testingen av disse funksjonene til også å inkludere brukertesting sammen med prosjektets arbeidsgruppe. Etter første gjennomgang har arbeidsgruppen kommet med forslag til justeringer, som leverandørene har utført.


Noen tekniske utfordringer
Når det gjelder funksjonalitet for opprettelse av kundebrev/avtale i arkivløsningen M-files, opprettelse av økonomiske ordre i Visma og elektronisk signering av kundebrev/avtale har vi fortsatt litt tekniske utfordringer med å få løsningen til virke optimalt. Vi har derfor avventet med å involvere arbeidsgruppen i testingen av disse funksjonene til de tekniske utfordringene er løst. Vi har tett dialog med leverandørene våre for å komme i mål med disse funksjonene, og håper at dette skal falle på plass i løpet av en ukes tid.