Digital21, et nasjonalt digitaliseringsløft for alle bransjer

Digital21 er en gruppe opprettet av regjeringen, som har laget en strategi som gir anbefalinger om hvordan hele næringslivet i større grad kan utvikle og dra nytte av kompetanse, teknologi og forskning i takt med digitaliseringen.

Tirsdag denne uken la Digital21 frem sin strategi for et nasjonalt digitaliseringsløft på tvers av alle bransjer over hele landet, inkludert energibransjen. Det var i industrimeldingen, som kom våren 2017, at regjeringen bestemte at arbeidet med Digital21 skulle settes i gang, og Digital21 har gjennomført en omfattende og involverende strategiprosess.

Strategien gir anbefalinger om hvordan næringslivet i større grad kan utvikle og dra nytte av kompetanse, teknologi og forskning i takt med digitaliseringen. Målet har vært å lage en strategi på tvers av bransjer og forskingsmiljø, der vi stiller oss bak felles mål og tiltak. 

 

Det har kommet inn mer enn 60 konkrete tiltak som alle sammen skal bidra til at vi beveger oss i riktig retning. Strategien peker på fem viktige oppgaver som næringslivet, akademia og det offentlige må løse sammen. De fem oppgavene er:

  1. Utvikle den digitale teknologibasen som norsk næringsliv trenger framover
  2. Sørge for cybersikkerhet
  3. Sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse
  4. Gjøre dataressurser tilgjengelig og sørge for god infrastruktur
  5. Utvikle offentlig rammeverk som gir innovasjon og digitalisering

 

Les hele rapporten og mer om Digital21

Presentasjon av Digital21 hos NHO 16. oktober