Digital Norway og Nettalliansen

Styret i Nettalliansen har diskutert Digital Norway sin invitasjon inn i deres prosjekt, og ønsker ikke å bekrefte deltakelse på vegne av eierselskapene på nåværende tidspunkt.

Bakgrunnen for at styret ikke ønsker å ta en felles beslutning, er pga usikkerhet rundt hvordan finansieringsmodellen til Digital Norway fungerer for Nettalliansen samlet sett, og hva deltakende selskap skal levere og få ut av prosjektet. 

Sett i lys av at Nettalliansen jobber med en digitaliseringsstrategi og en egen informasjonsmodell for alle eierselskap, så er det svært relevant for oss at arbeidet som gjøres er linket opp mot arbeid som gjøres i bransjen for øvrig. Både fordi standardisering er viktig og fordi vi må jobbe for å gjøre bransjen mindre leverandørstyrt.

Vi vil derfor fortsette vår dialog med Digital Norway, og fortløpende vurdere vår involvering og eventuell deltakelse i deres prosjekt.