Dialog med NVE om utsettelse av databasesplitt

Vi har løpende dialog med NVE vedrørende en felles utsettelse av databasesplitt for selskapene i Nettalliansen.

Det ble denne uken gjennoført telefonmøte med RME (Reguleringsmyndigheten for energi). Til stede var Maria Rodahl Johansen, Siri Steinnes (Fungerende seksjonssjef i Seksjon for sluttbrukermarkedet i RME) og Nikolai Grønland (Førstekonsulent i RME).

RME ønsket med dette møte å få en bedre forståelse for Nettalliansens organisering, tilnærming til databasesplitt og pågående anskaffelse av kundeløsning. 


Felles dispensasjonssøknad fra Nettalliansen 
RME er veldig tydelige på at det ikke vil komme en generell utsettelse av frist for databasesplitt som er 1.1.2021. Det vil imidlertid bli mulig å søke dispensasjon, og RME jobber med å avklare hva som må inngå i en dispensasjonssøknad. Det er Seksjon for sluttbrukermarkedet som vil behandle søknadene.

RME er positive til en felles dispensasjonssøknad fra Nettalliansen, men de kunne ikke svare endelig på om de åpner for dette.

Gjennom dette møtet fikk RME et bedre grunnlag for å kunne behandle en eventuell felles søknad om utsettelse av databasesplitt fra Nettalliansen. De fikk samtidig bedre forståelse for utfordringene vi har i dag med eksisterende leverandører, og mulighetene som ligger i anskaffelsen av ny kundeløsning. 


RME jobber nå videre med å utforme kravene til dispensasjonssøknad, og vi holder hverandre oppdatert med informasjon som kan være nyttig for denne prosessen. Vi kommer tilbake med mer informasjon til selskapene når vi vet mer.