Demovideoer av fellestjenester

Forrige uke holdt vi demo av våre fellestjenester Arkivløsning og Avvik og arbeidsordre. Vi har nå lagt demofilmene ut på samhandlingsnettet. 

Selskap som er på Nettalliansens felles IT-driftsplattform, kommer på stadig flere av tilhørende fellestjenester. I den forbindelse holdt vi forrige uke et informasjonsmøte på Teams med demonstrasjon av fellesløsningene Avvik- og arbeidsordre og Arkivløsning.

Demonstrasjon av Håndbøker måtte vi utsette, men en demovideo vil bli publisert over sommeren. Inntil videre vil du kunne se en introduksjonsvideo for Håndbøker. under opplæring.

Du finner introduksjons- og demovideoene på samhandlingsnettet under Opplæring. Klikk så videre inn på bransjeløsning. Her finner du demovideoene for: