Demo av inntektsrammeverktøy

Forrige uke ble det holdt demo av inntektsrammeverktøy for daglige ledere i Nettalliansen. Her kan du se opptak fra begge demoene.

Det var Straumr og Currently (tidligere PIRiR) som holdt demo av sine inntektsrammeverktøy i nettverket for daglige ledere.

Nettalliansen vil be om tilbud fra begge leverandørene og gjøre en vurdering med mål om å etablere felles avtale for inntektsrammeverktøy.

 

Straumr                                                                              Currently