Demo av felles Kvalitetssystem

Mini-konkurransen for felles Kvalitetssystem for Nettalliansen har fått inn to tilbud. Disse to leverandørene vil holde demo for allianseselskapene neste uke.

Mini-konkurransen for Kvalitetssystem har fått inn tilbud fra Resight og Netpower, som neste uke (uke 41) holder demo for de selskap som ønsker å delta. 

Meld dere på via linkene under, møteinnkallelse sendes til påmeldte.

 

Har du ikke mulighet til å delta, så vil begge demoene bli tatt opp og publisert på samhandlingsnettet i etterkant. 

Planen videre
Etter demoene vil vi bruke tiden frem til 22. oktober på å evaluere. Det vil hovedsakelig være brukerforumet for kvalitetssystem som er med på evalueringen, men er du interessert i å delta i evalueringsarbeidet, så er du hjertelig velkommen. Ta i så fall kontakt med Hanne Rodahl Johansen for å bli med.