Deltakererklæring for prosjekt Synergi

Deltakererklæring

På Synergi sine prosjektsider vil du nå finne informasjon om blant annet prosjektplan og deltakende selskaper. Her har vi også lagt ut deltakererklæring for de selskapene som velger å slutte seg til prosjektet fremover.