Deltakere i styrings- og arbeidsgrupper

Vi har fått på plass deltakere til både styrings- og arbeidsgruppene for prosjektene NIS og ERP.

Styret har nå innstilt styringsgruppene for ERP og NIS. Dette gjøres med en klar forventning om at prosjektene blir styrt innenfor de rammene som er satt for prosjektene.

Gruppene har deltakere med god faglig tyngde og kompetanse innenfor de spesifikke prosjektområdene ERP og NIS, og flere har også erfaring med de overordnede arbeidsprosessene hos selskapene. Deltakerne representerer allianseselskap med ulik størrelse og geografisk tilhørighet. 

Se mer informasjon om oppgavene til de ulike gruppene/rollene.

 

Oversikt over deltakere i styrings-og arbeidsgrupper ligger også på prosjektsidene under Handlingsplan på Samhandlingsnettet.

 

Innstilt styringsgruppe for ERP

Navn Selskap E-post Mobil
Thor-Einar Haugom Rakkestad Energi AS teh@rakkestadenergi.no 907 95 285
Ørjan Vold Enida AS orjan.vold@enida.no 917 62 581
Gudrun Rollefsen Lucerna AS gudrun.rollefsen@hammerfestenergi.no     975 01 733
Tor Bjarne Smedsrud.          Bømlo Kraftnett AS     tbs@finnas-kraftlag.no 908 72 257
Marie Rodahl Johansen Nettalliansen AS maria.johansen@nettalliansen.no 952 48 863

  

Innstilt styringsgruppe for NIS

Navn Selskap E-post Mobil
Jan Gunnar Thors DE Nett.                   jan.gunnar@denett.no 928 69 129
Ivar Vikan Svorka Nett ivar.vikan@svorka.no 975 68 338
Stein B. Isaksen NettiNord                    stein@rksa.no 482 86 592
Christian Eidsaune Nettselskapet christian.eidsaune@nettselskapet.as           990 02 601
Øystein Velure Hallingdal Kraftnett oystein.velure@hallingdal-kraftnett.no 908 37 850
Maria Rodahl Johansen.        Nettalliansen AS maria.johansen@nettalliansen.no 952 48 863

 

Innstilt arbeidsgruppe for ERP

Navn Selskap E-post Mobil
Tom Knutsen Etna Nett tom.knutsen@etna.no 959 81 655
Ina Henriksen Hammerfest Energi ina.henriksen@hammerfestenergi.no 952 12 213
Knut Markegård Hallingdal Kraftnett knut.markegard@halingdal-kraftnett.no   915 14 121
Rosita Rundevold Ågensen.   Enida/Dalane Energi    rosita.aagensen@dalane-energi.no 906 12 314
Eli Nilsen NettiNord eli@rksa.no 951 27 755
Tordis Brandsar Skjåk Energi tordis.brandsar@sken.no 959 83 831

 

Innstilt arbeidsgruppe for NIS

Navn Selskap E-post Mobil
Savita Sherifi Etna Nett savita.sherifi@etna.no 909 98 509
Øyvind Hansen Lucerna oyvind.hansen@lucerna.no 907 74 036
Lasse Klausen Hallingdal Kraftnett     lasse.klausen@hallingdal-kraftnett.no.       452 10 195
Jan Kåre Moland DE Nett jan.moland@denett.no 404 62 739
Sven Frøyland Jæren Everk sven.froyland@jev.no 970 54 735
Tor Martin Iversen Vang Energiverk tor.iversen@vangenergi.no 476 41 421
Jarl Gjøsæter Stavland.        Bømlo Kraftnett jarl.stavland@bomlo-kraftnett.no 979 86 656
Erik Solberg El-verket Høland erik.solberg@el-verket.no 932 61 515