Deltakere i kompetansenettverkene

Vi har fremskaffet en oversikt over medlemmene i våre kompetanse- og rollenettverk. 

For å gi dere innsikt i hvem og hvor mange som deltar i Nettalliansens kompetanse- og rollenettverk, så har vi laget en oversikt. Hvert kompetansenettverk og rollenettverk ligger i hver sin fane i dokumentet. 

Dokumentet finner dere under Kompetansenettverk på samhandlingsnettet, og oversikten vil bli oppdatert månedlig.