Deltakelse i handlingsplanutvalget (HPU)

Vi har nå fått flere eierselskap og representanter til HPU, men vi trenger noen til for å få den riktige sammensetningen i utvalget. 

Har ditt selskap en ressurs som kan sitte i handlingsplanutvalget, vennligst send navn og kontaktinformasjon til Maria Rodahl Johansen.


Foreløpig har vi følgende selskap og representanter med i HPU. I tillegg vil to representanter fra styret delta i utvalget.

Selskap  Representant
Stange Energi Nett        Harald Husom
Finnås Kraftlag Bente Steinsland
Valdres Energiverk Randi Lineikro
Austevoll Kraftlag Hege Lauvik
Nettselskapet Christian Eidsaune

 

Kort om HPU's oppgaver våren 2019

  • Etablere felles forståelse for handlingsplanutvalgets mandat
  • Behandle og prioritere prosjektidéer som diskuteres i vårens regionmøter
  • Utarbeide forslag til handlingsplan og beslutningsunderlag for generalforsamling 4. juni


Praktisk gjennomføring

  • Oppstartsmøte på Skype i uke 18 (utsatt fra uke 15)
  • Ukentlige arbeidsmøter på Skype frem til generalforsamling 4. juni
  • Fysisk møte ved behov


Les mer om handlingsplanprosessen