Deltakelse i brukerforum

For å forvalte våre fellessystemer er det besluttet å opprette brukerforum for hvert enkelt fellessystem i Nettalliansen. Vi ber dere melde inn ressurser til de aktuelle forumene.

Alle deltakende selskap må utnevne en superbruker innenfor hvert forum, og kun for de systemene dere har eller får implementert om kort tid. Dette er de ulike brukerforumene som opprettes i første omgang:

 • Arbeidsplattform (SYNERGI) - opprettes i januar
 • Avviks- og arbeidsordresystem (PowerCatch) - opprettes i januar
 • Håndboksystem (Confluence) - opprettes i januar
 • Arkivsystem - under innstilling, avventer til leverandør er besluttet
 • AMS - AMS-koordinatorsamlinger blir brukerforumet til AMS
 • ERP - forum allerede opprettet, to deltakende selskap

 

Omfanget av disse brukerforumene vil være Skype-møter på 2 timer annenhver måned, inkludert minst ett fysisk møte i løpet av året. Brukerforumets samhandlingsverktøy vil være Microsoft Teams. Brukerforum ledes av IKT forvalter i Nettalliansens administrasjon sammen med systemeier. Systemeiere utnevnes fortløpende, og vil være en person per system som rullerer på tvers av eierselskapene. 

 

Formål med brukerforum i Nettalliansen:

 • Representanter fra deltakende selskap møtes for å utveksle erfaringer, koordinere behov og endringsønsker, lage strukturer og gjenbruke dokumentasjon.
 • Hensikten:
  • Flere brukere har samme behov og det gir en mereffekt å være koordinert ovenfor leverandøren. Ved å samle erfaringer og ønsker vil brukerforum enklere kunne utarbeide og dele på brukermanualer og brukerstøtte og prioritere endringsønsker. Forum skal utarbeide og dele på maler og innhold relevant for energibransjen.
 • Mål:
  • Bedre brukeropplevelse
  • Bedre utnyttelse av tilgjengelig funksjonalitet
  • Raskere retting av feil og innføring av endringer
  • Bedre utnyttelse av leverandørens tid og lokal it hos selskapene
  • Gjenbruk av maler og innhold

 

Vennligst meld inn ressurser til de aktuelle forumene ved å sende kontaktopplysninger til Hanne Johansen, helst innen 25. januar.

 

Ta kontakt med Hanne dersom noe er uklart.