Dato for inntreden på Arkivløsning

Flere selskap som er på felles IT-driftsplattform er nå i ferd med å bestille Arkivløsning. Her kan du se ledige datoer for informasjonsmøter fremover.

Når ditt selskap har sendt inn bestilling, så tar vår IKT-forvalter Ragnhildur Arnadottir kontakt. Dere avtaler da dato for informasjonsmøte, hvor plan for inntreden vil bli satt. Vi estimerer ca 2-3 uker fra informasjonsmøtet til selskapet er ferdig innrullet med tilhørende opplæring. Tiden avhenger av kompleksiteten rundt migrering av data, som varierer fra selskap til selskap.

Kalender for informasjonsmøter
Under Arkivløsning i Bransjeløsningen, vil dere finne oversikten over datoer som er booket og hvilke som er tilgjengelig. 

Hålogaland Kraft Nett og Jæren Everk er allerede er på arkivløsningen, og Hammerfest Energi har nylig hatt informasjonsmøte.

Felles IT-driftsplattform
Vi minner om at selskapet må være på Nettalliansens felles IT-driftsplattform for å gjøre nytte av fellestjenestene i bransjeløsningen. Ta kontakt med Maria Johansen for å avtale inntreden.

Vi ser fram til bestilling fra ditt selskap!