Dalane med i spenstig innovasjonsprosjekt

Dalane Energi AS er en av de største norske deltakerne i et nytt innovasjonsprosjekt finansiert av EU gjennom Horizon 2020, med et budsjett på over 80 millioner kroner.

Prosjektets mål er å bygge et system for å kombinere og integrere lokale energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet. Slik skal det sikres en trygg, fleksibel og fossilfri energiforsyning for områder med begrenset tilgang til elektrisk infrastruktur, som for eksempel øysamfunn.

IT-ansvarlig Arild Stapnes Johnsen leder prosjektet på vegne av Dalane Energi sammen med administrerende direktør Idar Sønstabø. 


Flere medier har omtalt saken. Les saken hos Energiteknikk, eller hele pressemeldingen