Cubit tilsynsløsning

Arbeidet med kvalitetssikring av løsning og kommersielle betingelser med Cubit går videre.

Tilsyn har stort fokus blant nettselskapene, delvis pga nylig skjerpende myndighetskrav. Det er derfor besluttet å gjennomføre et forprosjekt for å evaluere Cubit som leverandør av tilsynsløsning til Nettalliansen. Cubit, som eies av IT-selskapet Miles, mener å kunne tilfredsstille de nye myndighetskravene, og Hallingdal Kraftnett har tatt initiativ til en vurdering av Cubit i regi av Nettalliansen.

Det er ønskelig å kapitalisere på Powercatch og dette er en forutsetning i forprosjektet. Potensialet ligger i å la Cubit-løsningen håndtere det tilsynsspesifikke, mens Powercatch benyttes for planlegging og gjennomføring av tilhørende arbeidsordre.
 

Hva har skjedd siden sist?
Cubit får i disse dager en datadump fra Halllingdal for å kunne gjøre nødvendige selskapsmessige tilpasninger, og Nettalliansen er i dialog med Rejlers angående mulig integrasjonsløsning mot PowerCatch og KIS.

Neste uke avholdes det et møte med Resight (leverandør av PowerCatch) om løsning, og for å lage en enkel POC (Proof of concept) som kan brukes i workshops med DLE-ressurser fra noen av nettselskapene.

 

Det er opprettet en egen mappe for forprosjekter under Prosjekter. Her kan dere se prosjektbeskrivelsen og lese mer om forprosjektet Evaluering av Cubit.