Budsjett AMS-forvaltning 2021

Vi har utarbeidet budsjett for AMS forvaltning i 2021.

Vi har utarbeidet budsjett for AMS forvaltning i 2021, og dere kan finne budsjettet inkludert beløp per selskap under Bransjeløsning - AMS - prisjusteringer.

Det har også blitt varslet om at Embriq vil justere prisene fra 1.1.2021. Vi vil legge ut oppdaterte priser så snart de foreligger.