Budsjett 2019

Fredag 4. januar ble Nettalliansens driftsbudsjett for 2019 sendt ut til alle daglige ledere i Nettalliansen. 

Driftsbudsjettet inneholder en fordeling av kostnader per eierselskap, og beskriver også hva som inkluderes i eierkosten. 

Budsjettet vil oppdateres når revidert strategi med tilhørende handlingsplaner foreligger. 

Nettalliansens driftsbudsjett 2019