Budsjett 2019 for Nettalliansen

Styret og administrasjon i Nettalliansen jobber med budsjett for 2019. Når budsjettet er klart vil styret sende ut informasjon til alle eierselskap.

Det er ønskelig med et tydelig budsjett som gjenspeiler aktivitetene som skal pågå i 2019. Resultatet av pågående strategirevisjon vil være førende for hvilke aktiviteter som skal prioriteres i 2019, det vil derfor være nødvendig med en gjennomgang og muligens revidering av budsjett når strategirevisjonene er avsluttet. Dette er kun til informasjon nå, så vil det sendes ut nærmere informasjon om budsjett 2019 i løpet av desember.